aśle codzienności, koty, foty i obłości

Temat: MUZEUM CZTERECH KULTUR W SOSNOWCU
mam jeden pomysł na promocje sosnowca jak i całego regionu - proponuje budowe muzeum czterech kultur) ( zapożyczenie od łodzi) jest teraz moda na takie muzea ( powstania warszawsikiego, czy żydów polskch) w sosnowcu mieszkali przecież i niemcy i rosjanie i żydzi -mysle że multimedialne muzeum byłoby swietnym sposobem na promocje -

KIEPURA , SZPILMAN , POLA NEGRI, GETTA, CERKIEW , SYNAGOGI , KOŚCIOŁY , TRÓJKĄT TRZECH CESARZY . NIEMIECCY FABRYKANCI -DIETL SCHON , REWOLUCJA , POMOC DLA POWSTAŃ SLĄSKICH, CMENTARZE RÓZNYCH WYZNAŃ itp.


wbrew pozora mamy sporo atutów , takie wielokulturowe nowoczesne muzeum byłoby napewno swietną wizytówką i obowiązkowym przystankiem dla odwiedzających naprzykłąd obóz w oświecimiu( niecałe 40 km) wszyscy pamiętamy "prosze państwa do gazu" i opisany w nim transport bedzin-sosnowiec , także w komiksie 'maus ' czytałem o żydach w sosnowcu ,

to oczywiście tylko pomysł ale mysle że cos w tym jest dlaczego tylko łódz na spijac smietanke z czterech kultur????

napewno niełatwo byłoby o eksponaty ale juz widze podobnie jak ma być w warszawie - odtworzenie kawałka żydowsiej ulicy do tego maszyny włókiennicze mundury trzech zaborców i wszystko w nowoczesnej oprawie multimedialne wszystko można dotknać

po zwiedzaniu muzeum objazd z przewodnikiem po historycznych miejscach-może zabytkowm tramwajem po czesci( wiem że to brzmi niemożliwie prawie) ale mysle że nikt by nie uważał za zmarnowany taki jednodniowy pobyt w sosnowcu izraelczycy jeżdza na okrągło przez kazimierz w krakowie do oswięcimia ( akurat jesteśmy po drodze)

CO O TYM MYSLICIE? JAKIE MACIE POMYSŁY NA TAKIE MUZEUM? CO SIE TAM POWINNO ZNALEZC I CO JEST JESZCZE DO POKAZANIA U NAS?

ps.wiem ze jest sporo podobnych tematów - zabytki zydowsie, trójkąt trzech cesarzy itp ale chodzi mi o zamiane historii na cos realnego
Źródło: forum-sosnowiec.pl/viewtopic.php?t=311Temat: "100 pkt." - według Pana Fana
Włoski malarz i teoretyk sztuki, rzeźbiarz, architekt, uczony i myśliciel epoki renesansu; wszechstronny i genialny artysta. Od 1466 uczeń A. del Verrocchio we Florencji, gdzie został 1472 członkiem cechu malarzy; 1482 lub 1483-1499 działał w Mediolanie na dworze L. Sforzy, zw. il Moro, 1500-06 we Florencji, 1506-13 ponownie w Mediolanie, 1513-16 w Rzymie pod opieką G. Medici, brata papieża Leona X; 1516 wyjechał do Francji zaproszony przez Franciszka I, zmarł w Amboise. Już w warsztacie Verrocchia (ok. 1476) namalował anioła w Chrzcie Chrystusa tego artysty. Samodzielne dzieła Leonarda da Vinci z pierwszego okresu florenckiego: Pokłon Trzech Króli, Św. Hieronim (oba nie ukończone) i Zwiastowanie, studia do Madonny z kotkiem; z okresu pobytu na dworze mediolańskim: portret Cecylii Gallerani # Dama z gronostajem (1483-85 # Muzeum Czartoryskich, Kraków), Madonna w grocie skalnej (1483), malowidło ścienne Ostatnia Wieczerza (1495-98) w refektarzu klasztoru przy kościele S. Maria delle Grazie w Mediolanie oraz model brązowego pomnika konnego F. Sforzy i projekty architektoniczne (model kopuły katedry, plany pałacu); z drugim okresem florenckim wiąże się praca nad kartonem do obrazu Św. Anna Samotrzecia, nad kartonem i malowidłem ściennym Bitwa pod Anghiari dla Palazzo Vecchio we Florencji 1503-05 (obydwa nie zachowane) i nad portretem Mony Lisy (ok. 1503-1506); w drugim okresie mediolańskim powstały obrazy: Św. Jan Chrzciciel, Bachus, znana z kopii Leda z łabędziem i Św. Anna Samotrzecia oraz rysunkowy autoportret; Leonardo da Vinci jako malarza interesował gł. naturalny wygląd rzeczy, ruch, ekspresja (studia twarzy), światłocień (sfumato), perspektywa linearna, barwna i powietrzna; w jego twórczości doniosłą rolę odgrywał rysunek, służący do ustalenia poszczególnych etapów pracy artystycznej, której ostateczny cel był pozaartystyczny, badawczy; gdy wynik badań naukowy zarysował się dostatecznie, dzieło sztuki zazwyczaj przestawało go interesować (stąd tak częste niewykańczanie obrazów). W czasie pierwszego pobytu w Mediolanie Leonardo da Vinci podjął systematyczne studia w dziedzinie anatomii, botaniki, matematyki, optyki i mechaniki; powstały wówczas główne części traktatu o malarstwie, architekturze i anatomii, optyce i mechanice; w drugim okresie florenckim kontynuował prace naukową i zbierał materiały do traktatu o pierwotnych siłach natury, obejmującego całą kosmologię; jego zainteresowania naukowe wiązały się ze sztuką bądź z pracami technicznymi i były wyrazem pasji poznawczej. Leonardo da Vinci opracował projekty licznych wynalazków (często związanych z prowadzonymi przez niego badaniami naukowymi), znacznie wyprzedzających jego epokę: śmigłowca, spadochronu, opancerzonych pojazdów bojowych, łodzi podwodnej, maszyn włókienniczych, prasy dźwigniowej, walcarki, tokarki kołowej, szlifierki, zaworów, pomp; wynalazki Leonarda da Vinci nie wywarły jednak większego wpływu na rozwój techniki, gdyż uzyskanych rezultatów autor nigdy nie publikował; do nielicznych zrealizowanych projektów należały projekty dźwigów. Po śmierci Leonarda da Vinci jego uczeń i przyjaciel, F. Melzi, zebrał prace Leonarda da Vinci w 19 księgach (notatki, szkice, projekty i korespondencja); w pismach Leonarda da Vinci znalazł wyraz pogląd o jedności nauki i sztuki. W Traktacie o malarstwie (pośmiertnie zestawiony z notatek, wyd. 1651, przekład pol. M. Rzepińska 1961) rozwinął wiele specjalnych problemów malarskich (zagadnienia światła i cienia, koloru, perspektywy powietrznej i barwnej).

http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,1774
Źródło: zgromadzenie.nightwood.net/showthread.php?t=34397


Temat: dostawa materiałów ogólnobudowlanych
OGłOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW OGÓLNOBUDOWLANYCH
1. Zamawiający: JEDNOSTKA WOJSKOWA nr 4213, 50-984 WROCŁAW, ul. Obornicka 100-102; telefon: 071/765 62 45,
2. Tryb udzielenia zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY na podstawie art. 10 ust.1 i art.39 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.( t.j. Dz.U. z 2007 nr 223, poz.1655).
3. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.army.mil.pl.
4. SIWZ można odebrać5. osobiście w siedzibie Zamawiającego Wrocław ul. Obornicka 100-102 bud. nr 2 pok. 101 lub za pośrednictwem poczty za zaliczeniem pocztowym. Opłata za siwz wnoszona . w siedzibie zamawiającego wynosi 6,40 zł. Formularz opłaty do odebrania w Sekcji Zamówień Publicznych - bud. nr 2, pok. 101 (Opłatę należy wnieść6. w kasie zamawiającego- bud. nr 1 parter, czynna od poniedziałku do piątku od 12.00 do 14.00) Koszt siwz przesłanej pocztą wynosi 6,40.zł+ koszty przesyłki. Prośby o przesłanie siwz należy kierować
7. na fax nr 071/765 62 28
8. Określenie przedmiotu zamówienia: postępowanie o wartości poniżej 133 000 euro na dostawę materiałów ogólnobudowlanych Nr sprawy : TLOT/152/TLOT/153/LOT/158/INFR/160/MET/162/2008
9. KOD CPV: 24300000-7, 24311000-7; 241333121-9; 24100000-5; 24620000-6, 36600000-7 ; 24111170-7; 24141115-3; 24710000-4, 252411106-6, 26911300-0; 36673210-4; 14100000-2; 14200000-3; 14500000-6; 17200000-4; 20100000-7; 20200000-8; 20300000-9; 23100000-8; 23200000-9; 24100000-5; 24600000-0; 24800000-2; 25200000-3; 26100000-9; 26200000-0; 26900000-7; 27300000-8; 28400000-6; 28500000-7; 28600000-8; 28800000-0; 28711100-0; 29200000-1; 29400000-3; 29500000-4; 31700000-3; 30100000-0; 33200000-2; 36600000-7, 2451300-3, 24513290-2
Nazwa wg. Wspólnego Słownika Zamówień: farby lakiery; farby drogowe, tiosiarczan sodu, chemikalia, kleje, tlen, acetylen, włókna syntetyczne, taśma przylepna; , różne wyroby gotowe i pozostałe, ściernice; pędzle malarskie; materiały budowlane z kamienia; piasek i glina; podobne produkty wydobywcze i kopalne; wyroby włókiennicze; drewno piłowane; płyty drewniane i fornirowe; drewniane wyroby stolarskie i ciesielskie dla budownictwa; rafinowane produkty z ropy naftowej; gazy ropopochodne i inne węglowodory gazowe z wyjątkiem gazu ziemnego; chemikalia; wybuchowe i wysokowartościowe produkty chemiczne; różne produkty chemiczne; produkty z tworzyw sztucznych; szkło i produkty szklane; wyroby ceramiczne ogniotrwałe i In. Niż ogniotrwałe; rózne niemetalowe produkty; mineralne; produkty z żelaza i stali; kabel, drut i podobne wyroby; różne gotowe wyroby metalowe i podobne elementy; wyroby nożownicze, narzędzia, zamki klucz i zawiasy; wkręt do drewna; materiały konstrukcyjne i elementy podobne; maszyny ogólnego zastosowania; obrabiarki; maszyny i cześci specjalnego zastosowania; maszyny biurowe, sprzęt i części zamienne z wyjątkiem komputerów; urzadzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne; przyrządy i urządzenia do pomiaru, kontrolo, badania i nawigacji; różne wyroby gotowe i pozostałe, materiały budowlane.
10. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych oraz zamówień uzupełniających.
11. Dopuszcza się składanie ofert częściowych w odniesieniu do 5 (pięciu) części zgodnie z formularzem ofertowym (załącznik nr 1). Dopuszcza się składanie ofert częściowych do wszystkich części. Pełna oferta musi zawierać12. wszystkie pozycje asortymentowe w obrębie danej części. W przeciwnym wypadku będzie podlegała odrzuceniu jako niezgodna z treścią siwz.
13. Termin wykonania zamówienia:
Część nr 1 - jednorazowo w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.
część nr 2 - jednorazowo w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy
część nr 3 - sukcesywnie w terminie od dnia podpisania umowy do 30.09.2008 r
część nr 4 - w terminie 3 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez zamawiającego - od daty podpisania umowy do 5.12.2008r
część nr 5 - sukcesywnie w terminie 2 tygodni od daty do podpisania umowy poz.7,16,17, pozostała część asortymentu do 30.11.2008r
14. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć15. udział wykonawcy, którzy nie są wykluczeni na podstawie art. 24, spełniają warunki określone w art.22 ust.1oraz złożą wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
· wypełniony formularz ofertowy (wg załącznika nr 1)
· oświadczenie określone w art.44 w związku z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (wg wzoru zawartego w załączniku nr 2);
· aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
· Pełnomocnictwo - w przypadku podmiotów występujących wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum).
Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie przebiegać na podstawie listy dokumentów, jakie wykonawca ma obowiązek przedłożyć w swojej ofercie. Spełnianie powyższych warunków Zamawiający będzie oceniał według formuły spełnia/nie spełnia na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów.
16. Wadium nie dotyczy.
17. Kryterium oceny ofert stanowi cena brutto przedmiotu zamówienia- znaczenie 100%.
18. Termin składania ofert upływa dnia 11.08.2008 r. o godz. 10.00. Oferty należy składać19. w siedzibie Zamawiającego w kancelarii jawnej w siedzibie zamawiającego bud. nr 2 I piętro. Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.08.2008 r o godz. 19 w siedzibie zamawiającego bud. nr 2,II piętro, sala odpraw
20. Termin związania złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert.
21. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
22. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
23. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
24. Zamawiający będzie porozumiewał się z wykonawcami na piśmie. Oświadczenia, wnioski zawiadomienia przekazane za pomocą faksu będą uznane za złożone w terminie, jeżeli ich treść25. dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pismem.
26. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 01.08.2008r.PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
PRZETARGOWEJ
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=3477